مراسم اختتامیه مکتب خانه مغدان

1394/7/4

مکتبخانه مغدان با حمایت و همکاری مرکز فرهنگی بستک _ کوهیج که با نظارت معاونت اجتماعی _ فرهنگی مجتمع دینی بستک فعالیت می کند، در شهریورماه 1394 مراسم اختتامیه مکتب در مسجد جامع مغدان برگزار نمود که در این مراسم برنامه هایی به مجری گری شیخ محمد تنگریز به شرح ذیل اجرا شد: تلاوت قرآن توسط عبدالکریم شمسی، خیر مقدم گویی توسط شیخ الحاق جوادی رییس مرکز فرهنگی بستک _ کوهیج، اجرای سرود توسط گروه سرود مکتبخانه مغدان، سخنرانی شیخ سید سلیمان حسینی امام جمعه محترم پدل و اهدای جوایز به دانش آموزان برتر مکتب و همچنین دانش آموزانی که در مسابقه علمی مکتبخانه رتبه برتر کسب نموده اند و دانش آموزانی که جزء سی و قرآن را ختم نموده اند.