مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم

از آن جهت که مردم منطقه علاقه شدیدی به امر حفظ قرآن داشته و نیز میدان رقابتی هم برای شاگردان قرآن به وجود آمده است،  معاونت قرآنی جهت تشویق به امر قرائت صحیح و حفظ و مفاهیم قرآنی مسابقاتی را دراین زمینه برگزار می کند که سالانه است و تعداد زیادی از حافظان قرآن از کل منطقه و شهرستان در آن شرکت می کنند و خود سبب اهتمام به یادگیری قرائت صحیح و حفظ فهم آیات قرآن کریم شده است و جایی بسی شکر است، و در این قسمت هم لازم است از خیرین عزیز که در این زمینه همت کرده و حمایت کامل و خوبی کرده اند کمال تشکر و قدردانی بشود. جزاهم الله خیرا فی الدارین