مکتب خانه ها

بعد از مهد های قرآنی دومین جایی که می توان گفت جایگاه ویژه ای در فرهنگ دینی ما از قدیم الایام تا بحال داشته است مکتبخانه هاست که در آن فرزندان اجتماع به تعلیم قرآن و قرائت صحیح و نیز در کنار آن؛ احکام  وضوء و نماز و اخلاق و آداب دینی زیر نظر مربیان خود یاد می گیرند. قبلا مکتبخانه ها محصور و محدود به 2 ماه تابستان بود اما با مطالعه و رایزنی های زیادی که توسط شورای مکتب خانه های شهرستان بستک که جهت فعال شدن هر چه بیشتر مکتب خانه های قبل از معاونت قرآنی، تشکیل شده صورت گرفت نتیجه بر این شد که مکتب خانه ها در زمستان هم فعال باشند. اما به دلیل مشغول بودن شاگردان به دروس مدرسه ، مکتبخانه ها در 2 یا 3 روز در هفته و عصرها تا مغرب دایر باشند که در ابتدا تعداد شهر و روستا از این طرح استقبال کردند ولی بعدها تقریبا بیشتر جاهای شهرستان این طرح را عملی ساختند و هم اینک در بیشتر جاهای شهرستان مکتب خانه ای زمستانی فعال بوده و شاگردان به تعلیم و تعلم قرآن کریم می پردازند و این امر یادگیری قرآن در تمام طول سال برقرار است بجز ایام امتحانات دروس مدرسه و قسمتی به عنوان استراحت دینی بین فصول سال. سال به سال شاهد افزایش تعداد قرآن آموزان در مکتب خانه های زمستانی هستیم. ناگفته نماند شورای مکتبخانه های شهرستان هم برای پر بار کردن مکتب خانه ها و جذب هر چه بیشتر شاگردان و تشویق آن ها به امر آموزش قرآن و مفاهیم دینی، به ایجاد مسابقات علمی، حفظ قرآن، ورزش و.. پرداخته که هم سبب نشاط و شادابی شاگردان و هم سبب ارتباط شاگردان مکتب خانه ها با همدیگر و آشنایی با هم در کل شهرستان بستک می شود و تاثیر چشمگیری در روحیه شاگردان و اولیاء و مربیان داشته است و این همه از فضل خداوند و همت عزیزان در شورای مکتب خانه و نیز همت خالصانه خیرین عزیز که جا دارد از همه آنها کمال تشکر و قدردانی بشود، بوده است. جزاهم الله خیرا