معاونت قرآنی

مجتمع دینی بستک از بدو تاسیس کلیه کارهای دینی شهرستان را عهده دار شده است و در اندک زمان توانست با ارائه خدمات عالی در قلب مردم شهرستان و منطقه جای گیر شود، با لطف خداوند تبارک و تعالی روز به روز بر استقبال مردم نسبت به برنامه های دینی افزوده می شد تا جایی که مجتمع برای سر و سامان بخشیدن به فعالیت های خود معاونت هایی ایجاد کرد تا کارها بهتر و سازمان یافته تر پیش برود؛ یکی از معاونت های ایجاد شده معاونت امور قرآنی است که از مهرماه 1393 تشکیل شد. این معاونت سه عضو دارد که کلیه کارهای قرآنی شهرستان بستک شامل: مهدهای قرآن، مکتب خانه ها، آموزش مربیان قرآن، کلاس های قرائت تخصصی و تجوید، کلاس های حفظ قرآن و مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن عهده دار می باشد. اعضای معاونت شامل: رئیس معاونت (شیخ حسن عباد)، معاون (شیخ عبدالله ابرهیمی)، منشی و دبیر معاونت (شیخ عارف عبداللهی) می باشند که هر کدام مسئولیتی بر عهده دارند، و مسئولیت ها شامل برگزاری دوره تربیت مربی و دوره قرائت که مسئولیت آن با رئیس معاونت، مسئولیت مهدهای قرآن به عهده معاون و مسئولیت طرح و برنامه ریزی و مکتبخانه های شهرستان بر عهده دبیر و منشی معاونت می باشد.

این معاونت از بدو تاسیس با اعضای خود جلسات منظم (هر هفته سه روز) داشته است که در جلسات ابتدا تقسیم وظایف و سپس به تهیه و تنظیم اساسنامه و آیین نامه خود پرداخته و بعد از آن به مطالعه شهرستان و ایجاد زمینه های لازم جهت فعالیت قرآنی در روستاها و شهرهای شهرستان بستک پرداخت و برای هر کدام از برنامه های کاری اهداف و چشم اندازهایی مشخص نمود.