مرکز اجتماعی فرهنگی پدل - لمزان

محدوده ی فعالیت این مرکز از روستای اسلام آباد شروع و تا روستای هیرو ادامه پیدا می کند. مجموع روستاهای تحت پوشش این مرکز 23 روستا می باشد. نیروهای شاغل در این مرکز در حال حاضر 3 نفر می باشد و مسئولیت آن نیز بر عهده ی شیخ عبدالله رامند می باشد. لازم به ذکر است اکثریت قریب به اتفاق نیروهای فعال در مراکز دارای مدرک لیسانس یکی از دانشکده های معهد عالی اهل سنت جنوب ایران می باشند. همچنین تعداد نیروهای ذکر شده در آمارها، افرادی می باشند که رسماً در استخدام مجتمع دینی بستک بوده و در کنار این افراد نیروهای دیگری نیز به صورت پاره وقت و یا افتخاری با معاونت فرهنگی همکاری می نمایند. در اکثریت روستاهایی که در محدوده ی مراکز فرهنگی مجتمع دینی واقع هستند کلاس های آموزش عمومی برای خواهران و برادران با محوریت قرآن و سنت دایر می باشد.