مدرسه امام نووی لمزان

در سال 80-1379 به همت آقای پاهنگ در مکتب خانه ی قدیمی دروسی نظیر تجوید، تاریخ، سیرت، روخوانی قرآن و حفظ کار می شد. این فعالیت ادامه داشت تا سال 1385 که به لطف خداوند و هم اندیشی کمیته ی اجرایی و با تلاش مجدانه و پیگیری فراوان و با توافق شیوخ کرام، مدرسه ی دینی خواهران افتتاح گردید، که پس از گذراندن یک سال به صورت روزانه تصمیم بر شبانه روزی کردن مدرسه گرفته شد و با تلاش خیرین محترم خوابگاهی مجهز برای سکونت طلاب ساخته شد. مدرسه کار خود را با 2 مدرس و 36 طلبه آغاز کرد. ضمنا این مدرسه در سال 1389 طی جلسات با هیأت أمنا، به مجتمع دینی بستک ملحق گردید.

منهج درسی نیز طبق منهج درسی 5 ساله شورای عالی مدارس دینی اهل سنت جنوب ایران می باشد.

این مدرسه مانند دیگر مدارس جنوب ایران دارای شورای طلاب می باشد که در دو بخش شورای خوابگاه و شورای مدرسه (خوابگاهی و غیرخوابگاهی) تشکیل شده است. شوری دارای کمیته های فرهنگی، دعوت، بهداشت، ورزش و امور مالی می باشد که نقش پررنگ و فعالی دارند ( مخصوصا شورای مدرسه). برنامه های علمی، فرهنگی، ورزشی مدرسه برای طلاب در طول سال اردوی تفریحی برای طلاب ممتاز و اردوی عمومی، اجرای برنامه های تفریحی توسط طلاب در هر پنج شنبه شب، دعوت از علما و اندیشمندان، اجرای مسابقات علمی، فرهنگی، از طرف شورای طلاب از قبیل: مسابقات تفسیر، حدیث در سطح شهر، قرائت، حفظ، روزنامه دیواری، مقاله نویسی، مسابقات ورزشی والیبال و تنیس و برگزاری سخنرانی در هر هفته از طرف یکی از طلاب.

آدرس: استان هرمزگان – شهرستان بندرلنگه – بخش لمزان – محله لدخو – جنب ورزشگاه و آب معدنی

تلفن و فاکس: 07644278300