برگزاری کارگاه آموزشی مهارت فردی و ارتباط موثر

1397/9/25

کارگاه آموزشی مهارت فردی و ارتباط موثر برای معلمین قرآن کریم در مسجد جامع زنگارد برگزار شد. این همایش با همکاری معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک و مرکز اجتماعی گوده برگزار گردید.