اطلاعیه ثبت نام در مدرسه دینی فکری خواهران 1399/1400

1399/4/28

مدارک مورد نیاز:

داشتن حساب سیبا
یک عدد پوشه صورتی بهمراه گیره
تأییدیه اخلاقی از طرف دو نفر معتمد محل سکونت
1 سری کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی والدین
2 سری کپی+ فایل اسکن شده کارت ملی بصورت پشت و رو
2 سری کپی+ فایل اسکن شده تصویر تمام صفحات شناسنامه
1 سری کپی از آخرین مدرک تحصیلی دولتی+ فایل اسکن شده آن
6 قطعه عکس تمام رخ4*3 تهیه شده در سال جاری+ فایل اسکن شده آن

...................................................................................................

تصویر اطلاعیه: