اطلاعیه ثبت نام در مدرسه دینی سلطان العلماء سال 1399/1400

1399/4/28

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

پوشه آبی ( 1 برگ)
اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی دانش آموز (2 برگ)
عکس جدید (6 قطعه)
تکمیل فرم ثبت نام
کپی آخرین مدرک تحصیلی
کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر (2 برگ)
گواهی حسن اخلاق و تاییدیه از افراد معتمد محل خود و مدرسه محل تحصیل
شماره حساب بانک ملی (سیبا) به نام دانش آموز
اسکن از اصل کلیه مدارک فوق الذکر در یک لوح فشرده (CD)

...................................................................................................

برای ثبت نام آنلاین از طریق این لینک اقدام فرمایید.

تصویر اطلاعیه: