آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در فضای مجازی

1399/2/5

این آموزش از طریق گروه های واتساپی بصورت آزمایشی از طرف معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک برگزار می شود. مخاطبین این دوره قرآن آموزان کلاس دوم ابتدایی تا نهم می باشد. برای ثبت نام در این دوره شماره واتس آپ شرکت کننده به همراه مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی، نام پد، پایه مدرسه ای (کلاس) و شهر/روستای محل سکونت به شماره واتس آپ 09178621252 ارسال فرمائید.