مراسم تقدير از برترين هاي مسابقه حفظ و قرائت مقطع ابتدايي منطقه پدل لمزان

1395/10/13

مراسم تقدير از برترين هاي مسابقه حفظ و قرائت مقطع ابتدايي منطقه پدل لمزان در مدرسه مولوي لمزان  برگزار شد. مهیمانان اين برنامه بخشدار، شهردار، مسئول نمايندگي اموزش و پرورش و امام جمعه لمزان،
مسئول بخش قراني پدل لمزان، شوراي و مديرمدارس دولتي انجيره و اولياء دانش اموزان بودند.
ابتدا مسئول نمايندگي سپس مسئول بخش قراني و پس از آن امام جمعه لمزان و در آخر بخشدار منطقه در اين مراسم صحبت كردند. در پايان جوايزي به برترين هاي حفظ و قرائت اهداء شد.
اين مسابقه از طرف مدارس دولتي و نمايندگي اموزش و پرورش لمزان برگزار شد.