• مسابقه حفظ و ترجمه منطقه گوده

    مسابقه حفظ و ترجمه منطقه گوده 1394/7/4 21:07:37

    با یاری خداوند متعال و همت والای مسولین مجتمع دینی بستک و خیر محترم به منظور آشنایی مردم نسبت به آموزه های...