اطلاعیه سیزدهمین دوره مسابقه سراسری حفظ قرآن کریم

1396/9/21

پوستر اطلاعیه سیزدهمین دوره مسابقه سراسری حفظ قرآن کریم به میزبانی عمادده(مجتمع دینی عمادده- مجتمع دینی بستک) زمان ثبت نام: 11 آذر 96 لغایت 30 دی 96