نشست هفتگی طلاب مدرسه سلطان العلماء با شیخ محمد بویه رئیس هیات امنای مجتمع دینی بستک

1394/12/21

هر هفته مدرسه علوم دینی سلطان العلماء مجتمع دینی بستک مهمان شیوخ و اساتید محترم این مجموعه در میان طلاب است. این بار از رئیس هیات امنای مجتمع دینی بستک جناب شیخ محمد بویه دعوت به عمل آمده بود. ایشان مثل همیشه با انرژی در میان طلاب حاضر شدند و پیام های آموزنده و اخلاقی مد نظرشان را با تماثیل مناسب و مطالب منطبق با جامعه شرح دادند و مسئولیت سنگین راه دینداری و دعوت را به طلاب خاطر نشان کردند و یادآور شدند که باید شکرگزار نعمت های الهی بود. همچنان در ادامه فرمودند: طلاب می بایست در راه تعلم و علم آموزی استوار باشند و خصلت صبر و شکیبایی را درخود تقویت کنند تا بتوانند در آینده افرادی مفید و مسئولیت پذیر برای جامعه ی خود باشند. این مراسم با برگزاری چند برنامه جانبی دیگری به پایان رسید.