همایش علمی طلاب مدرسه سلطان العلماء با موضوع رویت هلال ماه

1394/12/14

گزارش تصویری از کنفرانس علمی طلاب مدرسه علوم دینی سلطان العلماء مجتمع دینی بستک با موضوع رویت هلال ماه_ اسفندماه 1394