بازدید قرآن آموزان از نمایشگاه عکس طبیعت فاریاب

1394/12/1

بازدید قرآن آموزان از نمایشگاه عکس طبیعت فاریاب
زمان برگزاری نمایشگاه :23 -24 بهمن ماه 94
مکان برگزاری :مسجد قبا(مدرسه ی راهنمایی فاریاب)
بازدید قرآن آموزان :
شنبه 94/11/24ساعت 4:30 عصر

آمار بازدید کنندگان: 60 قرآن آموز با همراهی پنج نفر از مربیان
هدف بازدید از نمایشگاه:

یادآور شدن عظمت و شکوه خداوند در قالب تصاویر جذابی که از طبیعت گرفته شده و شاکر بودن برای تمامی نعماتی که به ما عطا نموده خصوصا طبیعت بکر و سفره ی سرسبزی که امسال با رحمت بیکرانش برایمان گسترانیده و همچنین آشنا نمودن قرآن آموزان با چنین فعالیتهای  هنری و فرهنگی ....