جلسه هم اندیشی اولیا و مربیان طرح شش ساله و تقدیر و تشکر از موسسین طرح شش ساله

1394/12/1

طرح شش ساله آموزش قرائت قرآن کریم که مدت چهار سال است به کوشش و تلاش کمیته سابق فرهنگی خواهران شهر بستک راه اندازی شده با تمرکز بر صحت قرائت و تجوید و منهجی آزمایشی کار خود را ادامه داده است ؛ روز دوشنبه مورخ 26 بهمن ماه 1394 جلسه ای به منظور هم اندیشی و توضیح برخی موارد مدیریتی و آموزشی با حضور والدین قرآن آموزان  و کادر آموزشی و همچنین به منظور تقدیر و تشکر از مجریان و طراحان اولیه این طرح برگزار گردید.
جلسه با قرائت آیات ابتدایی سوره مزمل با اجرای قرآن آموز سید امیر هاشمی شروع شد.
پس از قرائت، مسئول بخش قرآنی بستک کوهیج شیخ سعید ابراهیمی بجد از حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی نمود و مختصرا به مطالب زیر اشاره کرد:
1- تشکر و قدر دانی از کمیته سابق فرهنگی خواهران که طراح و مجریان این طرح در سال های گذشته بوده اند.
3- معرفی امور قرآنی واحد شهر بستک (لینک داده بشه به گزارش قبلی در سایت مجتمع)
3- توضیح علت تاخیر در شروع کلاس ها، که به تغییر سسیتم اداری مجتمع دینی و تفکیک فعالیت های اجتماعی فرهنگی از فعالیت های قرآنی مربوط می شد.
4- بیان علت عدم ثبت نام جدید در این طرح و توضیح اینکه این طرح آزمایشی بوده و تا قبل از بررسی کامل نقاط قوت و ضعف امکان ثبت نام جدید وجود ندارد و لازم است حداقل شش سال پیش بینی شده تکمیل گردد.
5- ارائه گزارشی مبنی بر علاقه وافر والدین به ختم سریع قرآن توسط فرزندان و اینکه این علاقه والدین متاسفانه با منهج آموزشی صحیح و ایجاد تسلط بر تجوید و ترتیل کلام خداوند در تضاد می باشد. مسئول بخش قرآنی بستک کوهیج از والدین حاضر در جلسه خواست تا با اعتماد به سیستم آموزشی معاونت قرآنی به دنبال اتمام سریع فرایند آموزشی نباشند و اجازه دهند تا قرآن با گوشت و خون فرزندانشان عجین گشته و فرزندانشان همیشه همراه قرآن باشند.
ایشان با استناد به حدیث "خیرکم من تعلم القرآن و علمه" فرمودند: هدف سیستم آموزشی معاونت امور قرآنی تربیت افرادی است که علاوه بر تسلط بر ترتیل قرآن قادر به آموزش صحیح قرآن به دیگران نیز باشند.
6- تاکید بر دقت خانواده ها به تاخیر و غیبت قرآن آموزان از نکات دیگری بود که بدان اشاره شد.
در پایان صحبت، لوح تقدیری که به منظور قدردانی از کمیته سابق خواهران تهیه شده بود به شیخ الحاق جوادی مسئول مرکز اجتماعی فرهنگی بستک کوهیج اهدا گردید.
پس از اتمام صحبت ضمن پذیرائی مختصر، از والدین  خواسته شد تا با مربیان در مورد روندآموزشی و وضعیت قرآن آموزشان در خانه و محیط آموزشی بحث و گفتگو کنند.
در ضمن برگه های نظر سنجی که از قبل آماده شده بود به حاضرین داده شد و از آنها خواسته شد بدون تعارف و محافظه کاری این برگه ها را تکمیل و به کادر آموزشی تحویل نمایند.