مراسم تجلیل از طلاب برتر سال تحصیلی 94_93

1394/11/15

این مراسم  با حضور مدرسین سلطان العلماء شهر بستک ، مدیریت مجتمع دینی شهرستان بستک (شیخ محمد نجیب عبدالواحدی) و مدیر مدرسه دینی سلطان العلماء (شیخ عبدالرحمن پاسلاری) برگزار  گردید. این مراسم با قرائت قرآن شروع و با سخنرانی شیخ عبدالرحمن دهش (مسئول معاونت ارزشیابی، برنامه ریزی و توسعه) ادامه یافت. همچنین در اثنای جلسه توسط طلاب سرود نیز خوانده شد. درآخر جلسه از طلاب برتر دروس دینی و دولتی تجلیل شد . در این مراسم رسم است که در آخر جلسه یک نفر به عنوان «قهرمان سال» یا «مرد سال» اعلام میشود (مرد سال یا قهرمان سال کسی است که مجموع معدل دروس دینی و دولتی او از همه ی طلاب بیشتر باشد) لذا به دلیل اهمیت این موضوع مدیریت مجتمع شخصا نام مرد سال را اعلام کرد. مرد سال تحصیلی 94_93  اسامه انصاری با معدل دینی دولتی 19.46است که همچنین توانسته در سال تحصیلی 93_92 و 92_91 نیز  به این مقام دست پیدا کند که  با جایزه ی ویژه ی مدیریت مجتمع شیخ محمد نجیب عبدالواحدی از او تجلیل شد .