اردوی تفریحی قرآن آموزان مکتبخانه فاریاب

1394/11/14

گزارشی مختصر از اردوی تفریحی قرآن آموزان مکتب فاریاب: چهارشنبه مورخ 94/11/7 ، مکان :بوستان کوهیج. آمار شرکت کنندگان :80 نفر.  این اردو جهت ایجاد روابط دوستانه بین قرآن آموزان و مربیان و تشویق آنها جهت استقبال و مشارکت در کلاسهای قرآنی زمستانه و همچنین ایجاد انگیزه برای شرکت در دوره ی تابستان تدارک دیده شده است. با دریافت رضایت نامه کتبی از اولیاء روز چهارشنبه ساعت 14 الی 17/30 با برگزاری مسابقات شاد و مهیج برای قرآن آموزان و اهدا جوایز و همچنین همکاری و مشارکت مربیان برگزار گردید.