اجرای برنامه بهداشت و سلامت در مدرسه سلطان العلماء بستک

1394/11/12

همه ساله برنامه بهداشت و سلامت به منظور ایجاد نظم و انضباط و حفظ سلامت جسمی و روحی، این برنامه بصورت مشارکت جمعی طلاب در مدرسه علوم دینی سلطان العلماء بستک برگزار می گردد.