نشست معاونت قرآنی با مربیان مهدهای کودک منطقه فرامرزان

1394/9/24

نشست معاونت قرآنی مجتمع دینی بستک با مربیان مهدهای کودک گچویه، کنارسیاه، کمشک، هنگویه، کهتویه، گزه وعالی حمدان.  این نشست در مورخه 94/9/23 به منظور تبادل نظر و انتقال تجارب به یکدیگر صورت گرفت. موضوعات این نشست به قرار زیر است:
۱. سخنرانی استاد شیخ عبدالله ابراهیمی  پیرامون اهمیت مهدهای کودک
۲. بحث و تبادل نظر در خصوص واحد کار قرآنی و اذکار
۳.  مدیران و مربیان هر مهد در خصوص برنامه ها و کارهایی که در مهدهای کودک اجرا می کنند به نمایش گذاشتند.
۴. شرکت دادن مربی ها در کلاس های تجوید و دوره های آموزشی
5. مباحثی درباره نحوه آموزش اعداد و حروف به کودکان
6. و...