دومین همایش هیأت امناء، امامان ، مؤذنین و خادمین مساجد مرکز اجتماعی فرهنگی بستک - کوهیج

1394/9/19

دومین همایش هیأت امناء ، امامان ، مؤذنین و خادمین مساجد مرکز اجتماعی فرهنگی بستک - کوهیج برگزارشد. این همایش با همت مرکز اجتماعی فرهنگی بستک کوهیج از مراکز مجتمع دینی بستک و کمیته امور مساجد انجمن خیریه بستک و با حضور استاد شیخ عبدالکریم محمدی روز چهارشنبه 17 دیماه در محل سالن فرهنگسرای مسجد جامع بستک برگزار شد. در این همایش که با استقبال خوب هیأت امناء، امامان ، مؤذنین و خادمین همراه بود پس از قرائت قرآن و خیر مقدم ابتدا آقای جوادی رئیس مرکز اجتماعی فرهنگی بستک کوهیچ و سپس آقای مقدسی نماینده کمیته امور مساجد گزارشی درباره فعالیت ها و برنامه های پیش رو درحوزه خود ارائه نمودند. آخرین برنامه این همایش نیز سخنرانی استاد شیخ عبدالکریم محمدی بود.