گردهمایی خواهران دانش آموخته دینی مرکز اجتماعی فرهنگی بستک کوهیج

1394/9/2

مرکز اجتماعی فرهنگی بستک کوهیج که زیر نظر معاونت اجتماعی فرهنگی مجتمع دینی بستک فعالیت می کند در مورخه چهارشنبه 27/8/94 نشستی با حضور خواهران دانش آموخته دینی برگزار کرد. در این نشست که به منظور طرح و تبیین منهجی دعوی، ویژه خواهران برگزار شده بود چهل نفر از خواهران دانش آموخته دینی ساکن در محدوده ی این مرکز حضور یافته بودند. نشست مذکور در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای مسجد جامع شهر بستک برگزار شده بود و برنامه های آن عبارت بود از :

•       تلاوت کلام الله توسط شیخ محمد بشویی عضو مرکز بستک کوهیج

•       خوش آمد گویی  و توضیحاتی پیرامون برنامه یکساله مرکز توسط: مسئول مرکز شیخ الحاق جوادی

•       توضیحاتی پیرامون منهج دعوی توسط سرکار خانم افسانه بهزاد سخنگوی کمیته منهج دعوی

•       نکاتی در تشویق بر مشارکت در فعالیت های دینی  توسط  مدیریت محترم مجتمع دینی بستک جناب شیخ محمد نجیب عبدالواحدی 

•       اهمیت طرح منهج دعوی توسط  شیخ سعد الدین صدیقی

•       پذیرایی و استراحت کوتاه

•       شیوه ی آموزش در منهج دعوی توسط شیخ سعد الدین صدیقی