انتخابات شورای طلاب مدرسه علوم دینی سلطان العلماء بستک

1394/9/2

انتخابات شورای طلاب همه ساله با استقبال بی نظیر طلاب همراه است. امسال هم مثل همه سال ها این انتخابات با حضور چشمگیر 20 کاندیدا در محل مدرسه سلطان العلماء مجتمع دینی بستک برگزار گردید. این انتخابات در دو مرحله انجام شد و در نهایت هفت نفر انتخاب شدند. افراد منتخب شورا از این قرارند: 1. محمد امین انصاری 2. عبدالرحمن ساروند 3. محمد مدوی 4. عبدالرحمن احمدگزیر 5. برهان عباس نیا 6. صادق کفایتی 7. احمد زارعی