مسئول بخش قرآنی جناح و فرامرزان معرفی شد

1394/8/27

شنبه 23 آبانماه 94 راس ساعت 18 طی جلسه ای با حضور مسئولین مدرسه دینی خواهران جناح و تعدادی از مدیران و مربیان منطقه جناح و فرامرزان و معتمدین در محل سالن اجتماعات مدرسه دینی خواهران جناح جناب شیخ محمد زین پور مدرس سابق مدرسه دینی نور هنگویه و عضو سابق مرکز فرهنگی فرامرزان بعنوان مسئول بخش قرآنی جناح و فرامرزان زیر نظر معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک معرفی گردید. دفتر مرکزی این بخش قرآنی با همکاری بسیار خوب مدرسه دینی خواهران جناح در شهر جناح در محل مسجد فاطمة الزهراء این شهر مجهز گردید.
لازم به ذکر است مسئول بخش قرآنی مدیریت فعالیتهای قرآنی شهرها و روستاهای بخش تحت پوشش خود را برعهده دارد. اهم فعالیتهای قرآنی شامل مکتبخانه های زمستانه و تابستانه، مهد قرآن و پیش دبستانی، آموزش قرائت مجوده، تربیت معلم قرآنی و حلقات قرآنی میباشد. برای ایشان آرزوی توفیق خدمت خالصانه مینماییم.