معرفی مدیر جدید مجتمع دینی بستک

1394/8/19

هیات امنای مجتمع دینی بستک پس از پایان یافتن یک دوره ی چهار ساله ی مدیریتی ، طی نشستی در مورخه  94/8/7 ضمن تشکر از خدمات ارزنده و حضور متعهدانه ی جناب آقای شیخ عبدالرحمن دهش در دوره چهار ساله ی مدیریت ایشان آقای شیخ محمد نجیب عبدالواحدی را به مدت چهار سال به عنوان مدیر جدید این مجتمع انتخاب و معرفی کرد.