نخستین گردهمایی مدیران ،مربیان و مسئولین قرآنی شهرستان بستک در سال جاری

1394/7/18

اولین مراسم افتتاحیه ی مکتب خانه های زمستانی شهرستان بستک پنجشنبه 1394/7/16 به همت معاونت امور قرآنی و همکاری و شورای مکتب خانه های شهرستان و مسئولین مراکز اجتماعی فرهنگی شهرستان بستک برگزار شد.دراین مراسم که مدیران و مربیان و مسئولین قرآنی و فرهنگی اجتماعی شهرستان بستک حضور داشتند نخست مسئول معاونت امور قرآنی جناب شیخ حسن عباد توضیحاتی در رابطه با برنامه های قرآنی شهرستان در سال جاری ارائه فرمودند سپس جناب شیخ محمد محمودی مسئول سابق مکتب خانه های شهرستان در خصوص خدمت در عرصه ی قرآنی بیانات جالبی فرمودند و در نهایت سوالات و پیشنهاداتی از طرف جمع حاضر مطرح شد که جناب شیخ عارف عبداللهی عضو شورای معاونت و مسئول جدید مکتب خانه های شهرستان به پاسخ سوالات و توضیح چارت و ساختارجدیدقرآنی پرداختند.این جلسه از ساعت 9 صبح شروع و در ساعت 11 به پایان رسید. در نهایت بسته فرهنگی حاوی تقویم سالانه مکتبخانه زمستان به همراه هدیه پوستر وضو و نماز و یک دوره 5جلدی جزوه مقررمکتبخانه زمستان سال جاری به هر مکتبخانه از طرف معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک اهدا گردید.