نماز های قضا را چه کنیم

1394/7/10

نماز قضایی که تعداد آنها نا مشخص است: با سلام و احترام اگر مسلمانی نمازهای قضا شده زیادی داشته باشد که تعداد آنها را نداند آیا راه حلی برای جبران آن دارد؟ پاسخ: توبه و استغفار کند و می تواند بجای نمازهای سنت نمازهای قضا بخوند. منبع: سایت هیات فتوا