پیام مدرسه سلطان العلماء بستک به مناسبت سال تحصیلی جدید

1394/7/6

به دانش گرای و بدو شو بلند - چو خواهی که از بد نیابی گزند. دگر بار فصل دانایی، تدبیر خردورزی توام با شور و زیبایی از راه می رسد تا جان و فطرت آدمی را حیات دوباره بخشد. اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید فرصت مغتنمی است تا مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از تمامی طلاب و دانش آموزانی که از اوقات خود بیشترین بهره در راه کسب علم و دانش و معرفت می برند همچنین از نعلمین و مدرسین شریف و فرهنگیان متعهد که با همدلی و امید در راستای تربیت نیروی انسانی خلاق، مومن و پای بند به ارزش های دینی و اخلاقی گام های موثری بر می دارند اعلام داریم. بدون تردید مدرسین و معلمین عزیز عصاره ی بزرگ تعلیم و تربیت هستند که دانایی محوری و خردورزی ا که محور توسعه پایدار محسوب می شود در کلام رسا و شیوا در جان و روان متربیان جاری و ساری ساخته و به منصه ظهور می رساند.