معرفی مجتمع دینی بستک

مجتمع دینی بستک در سال 1383 هـ . ش مطابق با 1425 هـ . ق در بنایی به مساحت 4165 متر مربع در فضایی به مساحت 9068 متر مربع تأسیس گردید. این مجتمع در جنوب غربی بستک، ابتدای محور بستک – بندرلنگه واقع شده است. مجتمع دینی بستک طبق وقف نامه جهت نشر تعالیم دین مبین اسلام و خدمات وابسته احداث شده است.

مدیر مجتمع دینی بستک جناب شیخ محمدنجیب عبدالواحدی حفظه الله می باشد. و همچنین رئیس هیأت امنای مجتمع شیخ محمد بویه(شیخ هنگویه) حفظه الله می باشد.

زیر مجموعه های این مجتمع به شرح ذیل می باشند:

معاونت علمی :

شامل چهار مدرسه ی دینی خواهران و برادران می باشد که عباتند از:

مدرسه ی علوم دینی سلطان العلماء بستک (برادران)، مدرسه ی علوم دینی فکری بستک (خواهران)، مدرسه ی علوم دینی شیخ حسن عالی کوهیج (برادران)، مدرسه ی علوم دینی امام نووی لمزان (خواهران)

مسئول این معاونت شیخ جمشید نظرپور است.

معاونت اجتماعی :

این معاونت شامل چند زیرمجموعه می باشد که عبارتند از:

مرکز دینی بستک –کوهیج

مرکز دینی گوده

مرکز دینی فرامرزان

مرکز دینی مهران

مرکز دینی پدل - لمزان

مسئول این معاونت شیخ عبدالله سقایی است.

معاونت قرآنی:

که شامل مجموعه های زیر می باشد:

مهدهای قرآن

مکتبخانه ها

موسسه قرآنی

طرح و برنامه ریزی

برگزاری مسابقات

مسئول این معاونت شیخ حسن عباد است.

معاونت خدماتی و ذی حسابی؛

مسئول خدمات جناب آقای جمشید عبدالهی و مسئول حسابداری شیخ محمد زین پور است.