معرفی مجتمع دینی بستک

مجتمع دینی بستک در سال 1383 هـ . ش مطابق با 1425 هـ . ق در بنایی به مساحت 4165 متر مربع در فضایی به مساحت 9068 متر مربع تأسیس گردید. این مجتمع در جنوب غربی بستک، ابتدای محور بستک – بندرلنگه واقع شده است. مجتمع دینی بستک طبق وقف نامه جهت نشر تعالیم دین مبین اسلام و خدمات وابسته احداث شده است.

زیر مجموعه های این مجتمع به شرح ذیل می باشند:

مدارس دینی:

شامل چهار مدرسه ی دینی خواهران و برادران می باشد که عباتند از:

مدرسه ی علوم دینی سلطان العلماء بستک (برادران)، مدرسه ی علوم دینی فکری بستک (خواهران)، مدرسه ی علوم دینی شیخ حسن عالی کوهیج (برادران)، مدرسه ی علوم دینی امام نووی لمزان (خواهران)

معاونت اجتماعی فرهنگی:

این معاونت شامل چند زیرمجموعه می باشد که عبارتند از:

مرکز اجتماعی فرهنگی بستک –کوهیج

مرکز اجتماعی فرهنگی گوده

مرکز اجتماعی فرهنگی فرامرزان

مرکز اجتماعی فرهنگی مهران

مرکز اجتماعی فرهنگی پدل - لمزان

 

معاونت قرآنی:

 

معاونت خدماتی و ذی حسابی؛