درباره ما

مجتمع دینی بستک در سال 1383 هـ . ش مطابق با 1425 هـ . ق در بنایی به مساحت 4165 متر مربع در فضایی به مساحت 9068 متر مربع تأسیس گردید.
این مجتمع در کشور ایران، استان هرمزگان و در جنوب غربی شهر بستک، ابتدای محور بستک – بندرلنگه واقع شده است.
مجتمع دینی بستک طبق وقف نامه جهت نشر تعالیم دین مبین اسلام و خدمات وابسته احداث شده است.

زیر مجموعه های این مجتمع به شرح ذیل می باشند:
1. معاونت آموزشی اداری مدارس مجتمع: 5 مدرسه ی دینی خواهران و برادران تحت پوشش این معاونت فعالیت می کنند، این مدارس عباتند از: مدرسه ی علوم دینی سلطان العلماء بستک (برادران)، مدرسه ی علوم دینی فکری بستک (خواهران)، مدرسه ی علوم دینی (قرآنی) شیخ حسن عالی کوهیج (برادران)، مدرسه ی علوم دینی نور هنگویه (خواهران)، مدرسه ی علوم دینی امام نووی لمزان (خواهران)
2. معاونت فرهنگی و آموزش عمومی: این معاونت شامل چند زیرمجموعه می باشد که عبارتند از: مراکز فرهنگی، امور قرآنی، کمیته ی تبلیغات و وب سایت مجتمع.
3. معاونت خدمات.