بیانیه مجتمع دینی بستک پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

تاریخ مقاله: 1394/12/4

بیانیه مجتمع دینی بستک پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

بیانیه امروز مورخ 94/12/3 مجتمع دینی بستک پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تصویر زیر آمده است:

 

تگ ها