USB Disk Security_ آنتی ویروس فلش

USB Disk Security_ آنتی ویروس فلش

برنامه ای جهت جلوگیری از ورود ویروس به کامپیوتر از طریق فلش یا usb