گزارش تصویری از همایش تجلیل از دانش آموختگان قرائت قرآن کریم _ دارالقرآن خلفای راشدین فتویه

1396/10/12

 گزارش تصویری از همایش تجلیل از دانش آموختگان قرائت قرآن کریم _ دارالقرآن خلفای راشدین فتویه