چگونه در امتحان رمضان موفق شویم؟

1396/3/13

زود رفتن به مسجد برای ادای نماز جماعت صبح  _ التزام به خواندن اوراد و اذکار صبح و شام _ خواندن دو رکعت نماز سنت ضحی بعد از طلوع آفتاب

کثرت دعا و استغفار

ختم قرآن با قرائت ۴ صفحه از قرآن همراه هر نماز

تبعیت از سنت رسول الله (ص) در دادن افطاری به روزه داران

حفظ گوش و چشم و زبان از حرام ها

افطار کردن با خرما و آب

صله رحم

التزام به حضور همراه با جماعت در نماز تراویح در طول رمضان و نماز قیام در ده شب آخر

دادن صدقه به فقرا و نیازمندان

تبعیت از سنت رسول الله (ص) در تأخیر سحری/منبع: تابش