پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز کلاس منهج تخفیف منطقه گوده

1396/12/24

این مراسم باشگوه به میزبانی فتویه در سالن اجتماعات این روستا برگزار شد. سخنران این همایش استاد شیخ نادر بیگدلی عضو هیات فتوای اهل سنت و جماعت جنوب ایران بود. در زیر تصاویری از این مراسم مشاهده می نمایید.