نشست مجمع عمومی شورای ائمه جمعه و جماعت شهرستان بستک

1397/10/16

این نشست با حضور امامان جمعه و جماعت شهرستان بستک زیر نظر معاونت اجتماعی مجتمع دینی بستک در محل سالن مدرسه دینی سلطان العلماء برگزار گردید.

سخنران این نشست شیخ محمد نجیب عبدالواحدی مدیر مجتمع دینی بستک و همچنین شیخ یوسف جمالی مسئول نهاد اجتماعی شورای عالی بودند. در پایان این نشست انتخاباتی به منظور تعیین شورای ائمه جمعه و جماعت شهرستان بستک برگزار شد که در نهایت این شورا به ترتیب زیر انتخاب گردیدند:

1. شیخ عبدالله ابراهیمی

2. شیخ سید محمدیوسف حسینی نژاد

3. شیخ عقیل فتحی

4. شیخ محمدشریف وحیدی

5. شیخ حسن دست برسر

و همچنین شیخ عبدالرحمن راستبوده به عنوان بازرس این شورا تعیین گردید.

تگ ها