مراسم محفل انس با قرآن کریم مدرسه علوم قرآنی شیخ حسن عالی کوهیج

1398/10/3

 برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد شیخ حسن عالی شهر کوهیج  به همت مدرسین و طلاب مدرسه قرآنی شیخ حسن عالی کوهیج برگزار گردید. از برنامه های این همایش معنوی اجرای قراءات مختلف توسط طلاب و مدرسین، اجرای نشید توسط طلاب، حافظ شدن طلبه عزیز؛ آقای یوسف قلندرانی، با خواندن آخرین صفحه از حفظ کامل در معیّت استادش جناب شیخ عبداللطیف بلوکی، و نهایتاً صحبت های دلنشین جناب شیخ محمدصالح انصاری بود. در ادامه گزارش تصویری از این همایش آمده است: