مراسم اختتامیه پنجمین دوره مسابقه حفظ و ترجمه قرآن کریم ویژه منطقه گوده

1396/10/2

گزارش تصویری از مراسم حفظ و تفسیر به میزبانی زنگارد ویژه منطقه گوده