لطفا سپاسگذار باشیم

1395/10/13

بیشتر مردم در لحظه ی حال زندگی نمی‌کنند. آنها همواره به دنبال شغل بعدی، اتومبیل بعدی، خانهٔ بعدی اضافه حقوق بعدی و چک بعدیشان هستند.

خیلی‌ها فکر می‌کنند بیشتر خواستن، برای‌شان شادی بیشتر می‌آورد هرگز چنین نیست.

به محض این که به چیزی که می‌خواهید می‌رسید شروع می‌کنید به تعقیب چیز بعدی.

فراوانی پایدار در این است که از لحظه‌ای که در آن هستید سپاسگذار باشید...

به آنچه می‌خواهید، وابسته نباشید. چیزی را که می‌خواهید به نیاز ضروری‌تان تبدیل نکنید، به آن عادت نکنید.

فقط برای لحظه‌  حال‌تان سپاسگزار باشید و به چیزهای بیشتر هم خوش‌آمد بگویید.