سامانه پیامکی

سامانه پیامکی  پاسخگویی به مسائل شرعی

این سامانه که بصورت پیامک یا اس ام اس می باشد آماده پاسخگویی به سوالات شرعی علافه مندان می باشد. این شماره از قرار زیر است:

  6361  422  000  000 1