جشن اولیاء و مربیان مدرسه قرآنی شیخ حسن عالی کوهیج

1397/9/25

این مراسم باشکوه با حضور والدین دانش آموزان از ساعت 9 صبح شروع شد و تا نماز ظهر ادامه داشت. سخنرانان این همایش شیخ حسن دست بر سر مدیر مدرسه قرآنی شیخ حسن عالی کوهیج و شیخ محمد بشوی مسدول مرکز اجتماعی بستک کوهیج بود.

تگ ها