برگزاری دوره علمی - تفریحی ویژه دانش آموزان سطح سه

1397/4/13

دوره سطح سه ویژه دانش آموزان دبیرستانی همه ساله با شروع تابستان زیر نظر معاونت اجتماعی مجتمع دینی بستک برگزار می گردد. هدف از این دوره ارتقای سطح علمی دانش آموزان و همچنین استفاده از اوقات فراغت و سرگرمی در تابستان می باشد. برنامه های این دوره شامل: کلاس های علمی آموزشی، مهارت های اجتماعی، مسابقات ورزشی، اردوهای تفریحی و.. می باشد. شرکت کنندگان از پنج مرکز تحت پوشش مجتمع دینی بستک شامل مراکز فرامرزان، مهران، بستک، گوده و پدل و لمزان می باشند. مدت این دوره برای هر مرکز یک هفته می باشد.