امساکیه و اوقات شرعی به افق شهرستان بستک

1399/2/1

اوقات شرعی به افق شهرستان بستک در رمضان 1441 هجری قمری برابر با سال 1399 هجری شمسی. برای دانلود از کلیک راست بر روی تصویر و انتخاب گزینه ویو ایمیج استفاده نمایید.