امساکیه رمضان 1439 هجری قمری - 1397 هجری شمسی

1397/2/15

پیشاپیش حلول ماه رمضان مبارک باد. جدول امساکیه و اوقات شرعی به افق شهرستان بستک در زیر آمده است: