اطلاعیه پنجمین دوره مسابقه حفظ و ترجمه قرآن کریم به میزبانی شهر لمزان

1396/8/15

اطلاعیه پنجمین دوره مسابقه حفظ و ترجمه قرآن کریم مجتمع دینی شهرستان بستک به میزبانی شهر لمزان _ مهلت ثبت نام: سی دیماه 96