دین و دعوت

آیا الله متعال عبادت ظالمان را می‌‌پذیرد؟!

تاریخ خبر:: 1396/8/29 10:44:34

این سؤالیست‌ که در دنیای واقع مردم با آن مواجه‌اند و آن‌را مطرح می‌‌کنند؛ ظالم و مظلوم در مورد آن...

اجتماعی

کرمانشاه زنده است..

تاریخ خبر:: 1396/8/29 10:48:12

امشب سرپل ذهاب نظاره‌گر لالایی‌های‌ سوزناک مادرانی است که کودکان‌شان را به خاک سرد سپرده‌اند. امشب کودکی...

جدیدترین فایل دانلود اسلامی

دانلود تعداد دانلود: 548

برنامه ی حساب میراث و زکات

نرم افزاری برای محاسبه حساب و تقسیم اموال میت بین وراث و همچنین محاسبه زکات

پرطرفدارترین فایل کاربردی

دانلود تعداد دانلود: 548

برنامه ی حساب میراث و زکات

نرم افزاری برای محاسبه حساب و تقسیم اموال میت بین وراث و همچنین محاسبه زکات