دین و دعوت

مبانی اندیشه‌ی قرآنی

تاریخ خبر:: 1399/7/28

رهنمودها و روشن‌گری‌های  خداوند :

زیربنای همه جهت‌گیری‌های انسان در زندگی، بینش و باورهای اوست....

اجتماعی

نقش زنان؛ از مادري تا اشتغال!

تاریخ خبر:: 1399/7/28

بنظر شما آيا اصل بر اين است که زنان بايد در همه عرصه‌های اجتماعي و بخصوص در میدان‌ها اشتغال، دوشادوش مردان...

جدیدترین فایل دانلود اسلامی

دانلود تعداد دانلود: 1340

برنامه ی حساب میراث و زکات

نرم افزاری برای محاسبه حساب و تقسیم اموال میت بین وراث و همچنین محاسبه زکات

پرطرفدارترین فایل کاربردی

دانلود تعداد دانلود: 458

فونت های زیبای فارسی

کاربردی ترین فونت های فارسی