اجتماعی

چگونه نوجوان دارای اعتماد به نفس بیشتری می شود ؟

تاریخ خبر:: 1397/8/29

به جای فرزندانتان تصمیم نگیرید! ” مدیر مؤسسه زبان، پرسش نامه را جلوی ما گذاشت تا آن را پر کنیم. مادرم...

جدیدترین فایل دانلود اسلامی

دانلود تعداد دانلود: 1000

برنامه ی حساب میراث و زکات

نرم افزاری برای محاسبه حساب و تقسیم اموال میت بین وراث و همچنین محاسبه زکات

پرطرفدارترین فایل کاربردی

دانلود تعداد دانلود: 280

فونت های زیبای فارسی

کاربردی ترین فونت های فارسی