دین و دعوت

اجتماعی

جوانان به دنبال الگویی شایسته

تاریخ خبر:: 1397/11/15

جوان امروز به شدت نیازمند یافتن الگوهای مناسبی هستند که به واسطه ی آن ها بتوانند راه درست زیستن را در دنیای...

جدیدترین فایل دانلود اسلامی

دانلود تعداد دانلود: 1072

برنامه ی حساب میراث و زکات

نرم افزاری برای محاسبه حساب و تقسیم اموال میت بین وراث و همچنین محاسبه زکات

پرطرفدارترین فایل کاربردی

دانلود تعداد دانلود: 356

فونت های زیبای فارسی

کاربردی ترین فونت های فارسی