دین و دعوت

توفیقات پنجگانه

تاریخ خبر:: 1397/4/11

اساس هر عمل خیری که انسان موفق به انجام آن میشود، توفیقی است از جانب خداوند که نصیب بندهاش شده است. بنابراین...

اجتماعی

احترام به دیگران را به فرزندانتان بیاموزید

تاریخ خبر:: 1397/4/11

به فرزندان بیاموزیم که دیگران هم مثل آنان آرا و نظریاتی دارند، که در برخی مسائل با آن ها اختلاف نظر و در بعضی...

جدیدترین فایل دانلود اسلامی

دانلود تعداد دانلود: 933

برنامه ی حساب میراث و زکات

نرم افزاری برای محاسبه حساب و تقسیم اموال میت بین وراث و همچنین محاسبه زکات

پرطرفدارترین فایل کاربردی

دانلود تعداد دانلود: 238

فونت های زیبای فارسی

کاربردی ترین فونت های فارسی